HUDEN

Huden är kroppens största organ. Den består av flera lager, varje lager har sin funktion.

Epidermis - överhuden
består av många lager döda, platta, förhornade och kärnlösa celler, som sitter ihop som en seg hinna. Miljontals döda hudceller stöts bort från huden varje dag. I det understa hudlagret bildas nya celler som vandrar upp mot hudytan där de stöts bort. Det tar normalt en månad från det att en cell bildas tills den avstöts som en död hudcell. Vid psoriasis tar det bara 4-5 dagar.

Dermis - läderhuden
består av bindväv. Här finns blodkärl, nerver, körtlar och kollagen. Här bildas också många viktiga ämnen, bl.a. prostaglandiner, histamin och D-vitamin.

Subcutis - underhuden
består också av bindväv, men fungerar mer som ett lager för vatten och fett som isolerar och skyddar underliggande kroppsdelar.

Huden har många funktioner. Den utsöndrar vissa ämnen genom porerna och tar upp andra ämnen. Huden ska skydda kroppens inre organ mot främmande ämnen och mikroorganismer och tar inte upp vilka ämnen som helst. Men den kan inte alltid skilja på vilka ämnen som är skadliga och nyttiga. En del ämnen absorberas bara i det yttersta hudlagret, andra går djupt ner i de undre hudlagren och kommer i kontakt med blodomloppet. Vad som händer med de olika ämnena i kroppen vet man redan idag en del om men i framtiden kommer forskningen förhoppningsvis ge oss ännu fler svar. Om huden är skadad absorberar den ämnen som en frisk hud skulle avvisa. Det gäller t.ex. virus, aluminiumsalter i deodoranter, garvämnen från örter, vaselin och paraffinolja.
Undersökningar har gjorts som visar ett samband mellan mineraloljor och reumatism. Det forskas också om vad som händer när huden inte kan utsöndra ämnen som är skadliga för kroppen.
Vi föds med olika hudstruktur, men huden påverkas också t.ex. i puberteten där hormonerna spelar in. En del har finare, tunnare och därmed känsligare hud. Andra har en hud som är fetare, grövre och mindre känslig.

Huden behöver vårdande produkter som stärker den så att den lättare återhämtar sig. För att få en väl fungerande hud måste man tillföra huden den näring som den behöver.
Många av oss har kunskap om hur mat, dryck och motion påverkar kroppen och huden. Men när det handlar om produkter avsedda för huden är vi helt i händerna på kosmetikaindustrins förförande reklam.

HUDVÅRDSPRODUKTER OCH HUDPROBLEM

Ibland ser man påståenden om att salvor och krämer botar hudproblem. Enligt Läkemedelsverkets bestämmelser är sådana påståenden olagliga. Om en produkt avses ha läkande, botande verkan måste den enligt gällande lagstiftning registreras som naturläkemedel. Det är en långvarig och dyrbar procedur - i praktiken bara möjlig för stora företag.

Våra produkter är registrerade hos Läkemedelsverket som hudvårdsprodukter.

ALLERGITEST

Det är omöjligt att tillverka hudvårdsprodukter som alla tål. Du kan inte lita på att du kan använda en produkt som sägs vara allergitestad. Genom allergitesterna undviker tillverkarna de värsta allergiframkallande ämnena men det är ingen garanti för att just du tål produkten. Våra produkter genomgår inga allergitester. Vi håller oss istället till kända råvaror som inte brukar ge upphov till allergier.
Men det finns alltid personer som är känsliga mot olika ämnen. Det kan vara olika växtextrakt, konserveringsmedel eller kemikalier. Du kan alltid vara säker på vad våra produkter innehåller - vi tillsätter inga hemliga ingredienser - och då kan du själv välja...

Produktmärkning
Produkterna är märkta med satsnummer, bäst före-datum och med s.k. INCI-deklaration (innehållet på latin eller internationell beteckning). På etiketten finns även svensk innehållsdeklaration.

EU har tagit fram en lista över 26 sk allergenämnen med gränsvärde för varje ämne. Hudvårdsprodukter tillverkade fr.o.m mars 2005 ska märkas om de överskrider gränsvärdena. Detta är en trygghet för dig som vet att du inte tål något av dessa ämnen. Det handlar både om ämnen som naturligt ingår i eteriska oljor och om ämnen i syntetiska parfymer.

Tål du produkten?
Var försiktig - smörj aldrig in dig utan att kolla om du tål en produkt - helst om den ska användas i ansiktet! Se efter om den innehåller något du vet att du är känslig mot.

Gör så här om du är osäker: Stryk ut lite av den produkt du vill testa på underarmens insida. Inom 24 timmar märker du eventuella reaktioner. Upprepa gärna testet. En produkt som ger klåda, stickningar eller utslag ska du absolut inte fortsätta använda. Med det här enkla testet kan du utesluta de produkter som inte passar dig.